STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

KGA_OSFP_NASLOVNA_01.jpg

BIM model - Osnovna šola France Prešeren v Kranju

izdelava BIM modela obstoječega stanja Osnovne šole France Prešeren v Kranju arhitekta Stanka Kristla.

Znotraj mest in naselij se srečujemo z velikim številom energetsko potratnih stavb, ki predstavljajo izjemen potencial tako z vidika ohranjanja naravnega okolja, kot tudi z vidika potencialnih novih investicij. Trendi v svetovnem merilu nakazujejo, da se bo v bližnji prihodnosti 80% vseh gradbenih del izvajalo na sanacijah obstoječih stavb, samo 20% pa bo namenjenih novogradnjam.

Takšen primer je tudi osnovna šola France Prešeren v Kranju. Zgrajena med letom 1965 in 1968, predstavlja edinstven spomenik slovenske moderne arhitekture. Arhitekt Stanko Kristl, je leta 1970 za projekt šole prejel Plečnikovo nagrado.

Tehnologija nam omogoča, da z uporabo naprednih tehnik in orodij, pripravimo natančen posnetek obstoječega stanja objekta, ki služi kot osnova za izdelavo energetskih in drugih analiz, usklajevanje, primerjalne študije, vizualizacijo in projektiranje. Za potrebe energetskih analiz in sanacije obstoječega objekta ter ohranitve kulturne dediščine v digitalni obliki, smo pripravili BIM model obstoječega stanja na podlagi predhodno izdelanega oblaka točk (point cloud) ter obstoječih 2D načrtov šole. Point Cloud nam je omogočil natančno postavitev objekta v prostor in modeliranje zunanjosti po dejanskih, obstoječih gabaritih.

Projekt energetske sanacije takšnega objekta je še posebej delikaten in ga je potrebno skrbno načrtovati in usklajevati, običajni postopki energetske sanacije pa ne pridejo v poštev.

Levo: PointCloud / V sredini: 3D BIM render / Desno: črtni BIM model. VIDEO v večji ločljivosti si lahko ogledate na našem YouTube kanalu.

Point Cloud

BIM model, render

BIM model, črtna risba

OBLAK TOČK

Oblak točk je 3D geodetski posnetek zunanjosti in (ali) notranjosti objekta ter bližnje okolice, ki zaradi svoje velike natančnosti omogoča do centimetra natančno 3D modeliranje. Rezultat je BIM model objekta, ki popolnoma ustreza izvedenemu stanju, opremljen z vsemi potrebnimi informacijami za izdelavo analiz, popisov, shem in načrtov energetske sanacije. Za potrebe projekta osnovne šole France Prešeren, je bil izdelan oblak točk prvotne šole s telovadnico in vseh kasnejših dozidav.

BIM (Building Information Modeling oz. informacijski model objekta)

BIM predstavlja trenutno najnaprednejšo obliko projektiranja v gradbeništvu. Gre za pametni 3D model, ki vključuje veliko količino informacij za vsak element v modelu. Te informacije se lahko uporabijo za energetske analize, popise materialov, točnih količin in ostalih elementov v modelu, predstavljajo osnovo za izdelavo terminskih planov ter osnovo za pripravo modela za upravljanje z objektom (Facility Management). Projektiranje v BIMu ne omogoča manipulacij, zato so projekti, narejeni z uporabo BIMa natančnejši in bolje usklajeni kot projekti izdelani po klasični 2D metodi.

BIM model - pogled s severa

BIM model - pogled z juga

BIM model - pogled z zahoda

BIM model - pogled z vzhoda

BIM model po predaji dokumentacije

Potencial dobro pripravljenega BIM modela je uporaba modela tudi po zaključku obnove in sicer za potrebe upravljanja z objektom. V model se vnesejo potrebni elementi in zahtevane informacije, ki upravniku omogočijo odgovorno in racionalno upravljanje z objektom in vsebovanimi elementi. 

Z izkoriščanjem BIM modela za upravljanjem z objektom, se skozi življenjsko dobo objekta prihrani veliko problemov, časa in denarja. BIM model ostaja uporaben skozi celoten življenjski cikel objekta, se sproti dopolnjuje in je osnova za vse bodoče prenove in dozidave. 

•••