STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

projektna%2Bdokumentacija.jpg

Projektna Dokumentacija

Izdelamo kvalitetno projektno dokumentacijo za vse vrste objektov.

Ne glede na to, ali ustvarjamo vaš novi dom, ali zahteven večji objekt, vedno iščemo načine, da bo vaša pot enostavnejša.

Za vas pripravimo kompletno projektno dokumentacijo od idejne zasnove do projekta za izvedbo. Običajno jo celostno zaključimo še s projektom notranje opreme. Namesto vas vodimo celoten upravni postopek. Medtem ko mi za vas pripravljamo projektno dokumentacijo, se vi lahko posvetite drugim obveznostim, kasneje pa skupaj z nami aktivno sodelujete pri pregledovanju vašega projekta ter suvereno sprejemate končne odločitve.

ŽELITE PONUDBO?

Za pripravo natančne ponudbe potrebujemo čim več podatkov:

 • ime in priimek oz. podjetje, naslov, kontakt

 • lokacija predvidene gradnje (naslov, parcela, katastrska občina)

 • predvidena neto velikost objekta (v m²)

 • predvideno število etaž

 • predviden sistem gradnje (klasična, montažna, vidni betoni oz. druge posebnosti)

 • dodatki (nadstrešek, garaža, lopa, drugo)

 • posebne želje ali zahteve glede arhitekture

 • posebne želje ali zahteve glede elektro inštalacij

 • posebne želje ali zahteve glede strojnih inštalacij

 • posebnosti lokacije (ravna, v naklonu oz. druge posebnosti)

 • predvidena vrednost investicije brez nakupa parcele in opreme

Namesto vas vodimo celoten upravni postopek. Medtem ko mi za vas pripravljamo projektno dokumentacijo, se vi lahko posvetite drugim obveznostim

VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENOSTANOVANJSKI OBJEKT:

 • vodilna mapa (IDZ, PGD, PZI)

 • načrt arhitekture (IDZ, PGD, PZI)

 • načrt gradbenih konstrukcij (PZI)

 • načrt elektro inštalacij in elektro opreme (PZI)

 • načrt strojnih inštalacij in strojne opreme (PZI)

 • elaborat zasnove požarne varnosti

 • elaborat in izkaz gradbene fizike

 • elaborat in izkaz ocene zvočne izolacije


Ena glavnih razlik, ki jih boste opazili pri sodelovanju z Gartner arhitekti je uparba BIM (Building Information Modeling) procesa pri projektiranju stavb vseh velikosti od začetka do konca.
— Gartner arhitekti

KAJ JE BIM IN KAKO VAM LAHKO POMAGA PRI NAČRTOVANJU VAŠEGA OBJEKTA?

Tlorisi, prerezi in fasade niso vedno enostavni za razumevanje. BIM vam omogoča, da si objekt ogledate v 3D v vseh fazah projektiranja in skupaj z nami samozavestno sprejemate končne odločitve. Projekt, pripravljen v BIMu, je natančen, usklajen z vsemi projektanti in omogoča natančne popise.

BIM omogoča analize vašega projekta in primerjave različnih variant v zgodnjih fazah projektiranja. Omogoča pripravo energetskih, sončnih, vetrnih analiz, senčne študije, stroškovne ocene in več. Takšne analize vam pomagajo pri pomembnih odločitvah pri vašem projektu.

KOORDINACIJA

Če gradite majhno hišo ali velik in kompleksen objekt, prihaja do koordinacije med različnimi sistemi, ki bistveno vplivajo na izvedbo in morajo biti dobro usklajeni med seboj in z arhitekturno zasnovo. Govorimo o statiki, prezračevanju, ogrevanju, vodovodu in električnih inštalacijah. Trase teh elementov, njihova križanja in usklajenost z vgrajeno razsvetljavo in drugo opremo, predstavlja veliko težavo med gradnjo.

Z uporabo BIM-a, lahko pri Gartner arhitektih vse te sisteme koordiniramo virtualno. Problemi bodo razrešeni že pred gradnjo in ne bodo postali vaše dodatno finančno breme, gradnja pa bo potekala usklajeno in hitreje.

VIZUALIZACIJA

3D model objekta se pripravi že zgodaj v procesu projektiranja, kar nam in našim strankam omogoča dobro predstavo. Vizualizacije z izbranimi materiali in animirani sprehodi po objektu vam pomagajo razumeti vsak del vašega projekta.

NAVIDEZNA RESNIČNOST

BIM optimizira procese življenjskega cikla objekta z zagotavljanjem večje učinkovitosti v vseh fazah projekta. Po drugi strani, BIM sam po sebi ne vzpodbuja raziskovanja oblik, prostorov in lepote arhitekturnega ustvarjanja. VR to izkušnjo omogoča. Skupaj s strankami se lahko sprehodimo po hodnikih in sobah, raziskujemo prostorska razmerja in odnose med elementi v prostoru, opazujemo vpliv svetlobe v različnih delih leta ali dneva ter poiščemo optimalne rešitve.


Z uporabo BIM-a, lahko v biroju Gartner arhitekti vse sisteme koordiniramo virtualno. Problemi bodo razrešeni že pred gradnjo in ne bodo postali vaše dodatno finančno breme, gradnja pa bo potekala usklajeno in hitreje.
— Gartner arhitekti

KAKO POTEKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENOSTANOVANJSKI OBJEKT V NAŠEM BIROJU...

Informativna predstavitev poteka izdelave projektne dokumentacije za običajen enostanovanjski objekt. Za zahtevnejše enodružinske hiše, druge stanovanjske objekte in vse ostale objekte se potek določi individualno glede na obseg in zahtevnost naloge.

Pogovor ob kavi...

Pogovor ob kavi...

UVODNI DEL

 • Priprava informativne ponudbe glede na posredovane podatke

 • Spoznavni, informativni sestanek

 • Izdelava projektne naloge (naročnik/projektant)

 • Priprava in podpis pogodbe

 • Začetek del

IDZ: Skice, makete, 3D model

IDZ: Skice, makete, 3D model

IDEJNA ZASNOVA - IDZ

 • Izdelava idejne zasnove v 3D BIM.

 • Prvi sestanek - skupni pregled projektne rešitve v 3D in navidezni resničnosti – morebitne korekcije

 • Drugi sestanek - pregled in predaja idejne rešitve stranki.

BIM model in načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja

BIM model in načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA - PGD

 • Zbiranje projektnih pogojev/soglasij

 • Prvi usklajevalni sestanek. Pregled modela v 3D in VR.

 • Izdelava projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) v 3D BIM.

 • Drugi usklajevalni sestanek (po potrebi)

 • Oddaja projekta na upravno enoto

 • Pridobitev gradbenega dovoljenja

Usklajevanje arhitekture, statike, strojnih in elektro inštalacij v enem BIM modelu.

Usklajevanje arhitekture, statike, strojnih in elektro inštalacij v enem BIM modelu.

PROJEKT ZA IZVEDBO - PZI

 • Prvi usklajevalni sestanek skupaj s projektanti strojnih in elektro inštalacij

 • Izdelava projekta za izvedbo (PZI)

 • Usklajevanje načrta arhitekture z drugimi projektanti (statika, elektro, strojne inštalacije)

 • Drugi usklajevalni sestanek in končni pregled projekta v 3D in VR.

 • Predaja PZI dokumentacije naročniku

Projektantski nadzor za izvedbo po projektu in dober končni rezultat!

Projektantski nadzor za izvedbo po projektu in dober končni rezultat!

GRADNJA IN PROJEKTANTSKI NADZOR

1 do 2x tedensko oz. po dogovoru (odvisno od intenzivnosti gradnje) obiščemo gradbišče. Preverjamo natančnost izvedbe detajlov in upoštevanje projektne dokumentacije. Z izvajalcem, vami in ostalimi projektanti rešujemo vsa odprta vprašanja in morebitne težave oz. spremembe projekta z namenom zagotoviti čim boljši končni rezultat.

PO ZAKLJUČKU GRADNJE

Na željo investitorja lahko izdelamo projekt izvedenih del (PID).


Poleg arhitekturnega projektiranja imamo veliko izkušenj in dosežkov tudi na drugih področjih. Izrišemo vam notranjo opremo, pripravimo natančen in uporaben projekt energetske sanacije, veliko izkušenj pa imamo tudi s prenovami in ureditvami kulturnih spomenikov, za kar smo prejeli tudi plečnikovo medaljo.
— Gartner arhitekti

•••