STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

KGA_SGCE-TRIBUNE_Z_NASLOVNA.jpg

Prireditveni prostor na Starem gradu v Celju

kulturni spomenik / zunanja ureditev

Naravna vzpetina ob vznožju Friderikovega stolpa se ponuja kot idealen nastavek za naraven, delno zatravljen amfiteater

Detajl zidcev, položenih v travnato pobočje.

Celjski grad, ki so ga sredi 13. stoletja pozidali koroški grofje v obliki obodnega gradu na strmi pečini nad Savinjo, dojamemo v njegovi današnji podobi šele s postopnim razbiranjem vseh njegovih zgodovinskih plasti. Ta so stkala zanimiv kolaž različnih stavbnih volumnov, ki s svojo umeščenostjo v prostor in stilno opredelitvijo tvorijo današnjo podobo gradu. Skozi stoletja so grad dograjevali, utrjevali, rušili ... Danes je grad relativno dobro raziskan. V dobršni meri se je ohranil kot razvalina z obnovljenim zunanjim obodom in kompaktno srednjeveško substanco, ki je danes že delno prenovljena. Del gradu postopno obnavljajo, del pa je ostal še nedotaknjen.

Naravna vzpetina ob vznožju Friderikovega stolpa se ponuja kot idealen nastavek za naraven, delno zatravljen amfiteater. V pobočje položeni sedalni zidci s prepletom različnih stikov tvorijo stopnišče v osi vrat Friderikovega stolpa in že obstoječega mostovža čez Brezno. Tribune zaključuje prostostoječi večnamenski oder z ohranjenim vodnjakom.

Nove tribune odpirajo pogled, naravno scenografijo, na stavbne mase že prenovljenega stolpa nad Pelikanovo potjo, gotskim palacijem in delom zunanjega obzidja, uokvirjene z okoliškimi hribi.

Rezultat je plod uspešnega, tesnega sodelovanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje.

•••