STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

KGA_HisaBabsek_NASLOVNA_02.jpg

Hiša Babšek

energetska sanacija / prenova / novogradnja / interjer

Kaj narediti s hišo iz tridesetih let prejšnjega stoletja na zelo dobri lokaciji v Ljubljani? S takšnim vprašanjem se je na nas obrnil investitor, mlad zakonski par, ki je hišo podedoval od svojih staršev.

Hiša je bila sicer redno vzdrževana vendar se v zadnjih 30 letih vanjo ni več vlagalo. Odprte so bile vse možnosti od prodaje, delne sanacije, rušitve in novogradnje do delne rušitve in lesene nadgradnje nad obstoječo kletjo. Po tehtnem premisleku in ekonomskemu izračunu smo se skupaj z investitorjem odločili za korenito sanacijo obstoječega objekta, kar je pomenilo, da se družina za eno leto začasno izseli iz objekta. 

Sanacija je v prvi fazi obsegala odstranitev kompletne strehe in ostrešja, odstranitev lesenih stropov nad pritličjem in nadstropjem, odstranitev vseh notranjih sten ter izvedbo hidroizolacije temeljev in kletne etaže. Od prvotne hiše so tako ostali le celotna kletna etaža, zunanji zidovi pritličja in nadstropja ter notranje stopnišče iz prefabriciranih betonskih elementov, ki je bilo zelo lepo ohranjeno in predstavlja tudi oblikovno kvaliteto objekta.

V drugi fazi sta bili izvedeni betonski plošči nad pritličjem in nadstropjem, nove notranje stene ter novo ostrešje in streha. Zaradi večjega izkoristka podstrešnih prostorov in večje fleksibilnosti sta bila namesto lesenih podpornih stebrov uporabljena dva jeklena okvirja, na katerih sloni celotno ostrešje. V sklopu prenove sta bili na južni strani dodani okni v pritličju in nadstropju, ki zagotavljata dodatno osvetlitev novo-zasnovane notranjosti. Sočasno z drugimi gradbenimi deli je bil objekt tudi statično saniran, tako da je sedaj tudi potresno ustrezno odporen.

Posebno poglavje predstavlja energetska sanacija objekta. Zaradi kvalitetne in nepoškodovane fasade smo se odločili, da se obstoječo fasado zgolj nadgradi z dodatnim slojem izolacije, tako da je na zunanjih zidovih skupaj 20cm toplotne izolacije.


Korenita prenova je bila upravičena, počutje v objektu po prenovi pa je enakovredno novogradnji

Posebna pozornost je bila namenjena strehi, ki je izolirana s 35cm toplotne izolacije. Poleg menjave oken in vrat je bilo v sklopu energetske sanacije izvedeno tudi centralno prezračevanje z rekuperacijo, ločeno za stanovanje v pritličju in stanovanje v nadstropju.

Za pripravo tople vode skrbijo integrirani sprejemniki sončne energije, ki se nahajajo na južni stranici strehe. Objekt po prenovi dosega pasivni razred, stroški za ogrevanje in pripravo tople vode pa so se v primerjavi z objektom pred prenovo več kot prepolovili.

Programsko je hiša razdeljena na skupne kletne prostore, ločeno stanovanje v pritličju (trenutno namenjeno starim staršem) in dvoetažno stanovanje, ki se razteza preko nadstropja in mansarde.

V skrbi za okolje je ob objektu vkopan zbiralnik deževnice, katerega voda se koristi za splakovanje sanitarij, pranje perila in zalivanje vrta. 


V skrbi za okolje je ob objektu vkopan zbiralnik deževnice

Ker je bila prvotna garaža zaradi statične in estetske neustreznosti porušena, je bil na vzhodni strani objekta postavljen preprost nadstrešek za 3 avtomobile.

In če povzamemo kaj narediti s hišo iz 30` let prejšnjega stoletja? Izkazalo se je, da je bila korenita prenova tako z energetskega kot ekonomskega vidika več kot upravičena, samo počutje v hiši pa je povsem enakovredno, kot če bi šlo za novogradnjo. Reciklaža se torej splača!


•••