STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

KGA_HisaJarse_NASLOVNA_03.jpg

Enodružinska hiša Jarše

Nizkoenergijska enodružinska hiša v Jaršah pri Domžalah.

Kako ob obsežnem programu in strogo določenih urbanističnih omejitvah na manjši parceli oblikovati sodobno nizkoenergijsko enodružinsko hišo ter hkrati ohraniti čim več zasebnosti in dovolj zelenih površin? Kako zagotoviti dovolj svetlobe v vseh delih stavbe? In nenazadnje, kako presenetiti naročnika z izvirnim dizajnom, a hkrati ohraniti energetsko varčno zasnovo objekta? To so samo nekatera od vprašanj, ki so se nam porajala ob začetku načrtovanja tega objekta. 

Če pogledamo realiziran objekt, lahko z gotovostjo rečemo, da nam je uspelo. Zadovoljen naročnik, nizkoenergijski objekt, različni ambienti, veliko zelenih površin in zanimiva igra svetlobe znotraj objekta. Kaj več bi si sploh še lahko želeli?

UMESTITEV V PROSTOR

Objekt se nahaja znotraj komunalno urejenega naselja v Spodnjih Jaršah pri Domžalah. Pred začetkom gradnje je bila gradbena parcela prazna, na sosednjih parcelah pa so že stale hiše. Odmiki sosednjih objektov od parcelnih mej so bili relativno majhni, še zlasti to velja za objekt na zahodni strani, kar je predstavljalo še dodaten izziv. Neugodna je tudi pozicija dovozne ceste, ki se nahaja na južni strani parcele, kar pomeni, da je bilo potrebno najti ustrezen kompromis med glavnim dostopom do objekta, ureditvijo parkiranja ter zasnovo bivalnega dela vrta.

Zaradi maksimalnega izkoristka gradbene parcele, je hiša pomaknjena na skrajni severni rob parcele. Armirano-betonska nadstrešnica za dva avtomobila je locirana neposredno ob dovozni cesti, s čimer smo prihranili dragoceni prostor, ki ga sicer zavzame manipulativni prostor za obračanje avtomobilov na parceli. Posebnost nadstrešnice je njena pohodna, ozelenjena streha, ki na ta način ne predstavlja več dodatnega elementa zunanje ureditve, ampak postane njen sestavni del. Zaradi obsežnega programa in posledično globokega tlorisa, ki v notranje dele hiše ne spušča dovolj svetlobe, je bilo potrebno ustvariti zajedo, ki omogoča ustrezno osvetlitev vseh notranjih prostorov, istočasno pa zunanji prostor pripelje v središče hiše ter ustvari iz treh strani zastrt privaten zunanji ambient med obema traktoma hiše. 


NAČIN GRADNJE

jeklena konstrukcija nadstreškov vzhodnega in zahodnega trakta hiše

Kljub razgibani zasnovi ohranja hiša energetski nivo nizko energijskega objekta.  V osnovi je hiša grajena po sistemu masivne opečne gradnje z armiranobetonskimi vezmi. Izjema je klet, ki je v celoti izvedena v armiranem betonu. Drobna posebnost objekta so notranji ometi iz ilovice, ki so bili uporabljeni v prostorih za wellness in glavni spalnici. Objekt zaključuje enokapna streha, ki prekriva oba trakta hiše. Streha nad vzhodnim traktom, v podaljšku dnevnega prostora, tvori večjo pokrito teraso, na drugi strani pa daje zavetje manjši terasi ob spalnici v nadstropju.

BIM model - 3D prerezi. Video v visoki kakovosti si lahko pogledate na naši YouTube strani.

Hiša v Domžalah predstavlja sodobno nizkoenergijsko hišo, ki z inovativnim oblikovalskim pristopom omogoča intenzivno bivalno izkušnjo.

PROGRAMSKA ZASNOVA

Hiša je razdeljena na tri etaže, klet, pritličje in nadstropje. V kleti pod vzhodnim traktom hiše, se nahajajo tehnični in servisni prostori, shramba ter manjša telovadnica. Zajeda na južni strani objekta definira glavni vhod v objekt, preko katerega se dostopa v dvovišinski prostor z osrednjim stopniščem. Desno od glavnega vhoda celotno pritličje vzhodnega trakta hiše pripada kuhinji, jedilnici in prostorni, dvovišinski dnevni sobi. 

Pozornost celotnega bivalnega dela hiše je osredotočena na odprt kamin na bioetanol, katerega zastopnik je prav investitor objekta. V zahodnem traktu, levo od glavnega vhoda se nahajajo delovna soba, sanitarije in wellness z jacuzzijem in savno. Preko stopnišča s konzolno izvedenimi nastopnimi ploskvami se dostopa v nadstropje hiše, kjer so umeščeni spalni prostori s pripadajočimi kopalnicami.

3D tloris pritličja

3D tloris nadstropja


SOLARNE ANALIZE in ENERGETSKA UČINKOVITOST

Za ogrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode skrbi toplotna črpalka, tipa voda-voda. V objektu je vgrajen sistem centralnega prezračevanja z rekuperacijo. Kompletne električne inštalacije v objektu so izvedene po sistemu pametnih inštalacij, ki omogočajo upravljanje objekta tudi na daljavo in sicer prek aplikacije na pametnem telefonu ali osebnem računalniku.

Močno poletno sonce sredi dneva v bivalni del hiše skoraj ne posveti in s tem dodatno ne pregreva hiše.

V fazi idejne zasnove smo na podlagi BIM modela objekta izdelali številne študije osončenja notranjosti in zunanjosti objekta in s tem optimizirali obliko objekta in pozicije ter površine steklenih površin. Notranji prostori so kljub temu dobro osvetljeni, saj se močna sončna svetloba odbija od svetle obrobe hiše in svetlih površin fasade. Nasprotno, v hladnejšem delu leta nizko sonce osvetljuje in ogreva notranjost hiše, kjer zaradi premišljene razporeditve okenskih odprtin, vztraja preko celega dneva od vzhoda do zahoda. V bivalni del hiše svetloba prodira iz treh strani. Zjutraj sonce posveti skozi večjo stekleno steno ob kuhinji in jedilnici na vzhodni strani objekta, čez dan osvetljuje dnevno sobo skozi veliko in visoko okno na jugu, popoldne pa preko večjih steklenih sten na zahodni strani bivalnega dela spet lepo osvetli vse prostore.
Za dodatno osvetljenost osrednjega stopnišča in kopalnic v nadstropju je na strehi nameščenih pet modulov solatube, ki prostore še dodatno obogatijo z naravno svetlobo.

Solarna študija enodružinske hiše v Domžalah 21. junija (najdaljši dan) in 21. decembera (najdaljša noč) iz različnih zornih kotov. Video v visoki kakovosti si lahko pogledate na naši YouTube strani.


BIM MODEL

BIM model nam je v fazi idejne zasnove omogočil izdelavo sočnih analiz s pomočjo katerih smo dodatno optimizirali postavitev objekta na parcelo ter optimizirali pozicijo in velikost steklenih površin. Investitorju smo s pomočjo modela lahko jasno predstavili predvideno zasnovo, tudi s pomočjo hitrih vizualizacij, ki jih tak model omogoča. V fazi projekta za izvedbo, nam je BIM model omogočil, da smo hišo obravnavali po slojih ter tako natančno kontrolirali vse stike in detajle, morebitne napake pa so bile takoj opazne. S pomočjo BIM modela se lahko pravi čas predvidijo in uskladijo vsa morebitna križanja in preboji skozi konstrukcijo, zato lahko že v fazi projektiranja ugotovimo morebitne probleme oz. trke in jih pravočasno odpravimo.

 

Problemi se pri BIM projektu rešujejo med projektiranjem in ne v fazi gradnje, ko reševanje problemov in njihova sanacija vzame veliko časa, podaljša čas izvedbe, predstavlja dodatni strošek za investitorja, rešitve pa niso več optimalne.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

BIM model v tem primeru vsebuje natančno usklajen model statike, arhitekture in notranje opreme po LOD 400 specifikacijah, kar smo izkoristili za pripravo shem stavbnega pohištva, shem obeh jeklenih nadstreškov, načrta lesenega ostrešja, načrta kaminske vertikale in druge opreme ter izdelavo popisov količin uporabljenih materialov, ki so pomagali nekaterim izvajalcem ter popisovalcu za natančnejšo izvedbo popisa gradbeno obrtniških del in s tem točnejšo oceno stroškov gradnje hiše.

Med gradnjo smo lahko iz BIM modela generirali vertikalne in horizontalne prereze na katerem koli delu in višini objekta in tako omogočili izvajalcem hitrejšo in natančnejšo gradnjo in boljše razumevanje objekta. Glavna prednost BIM modela za investitorja je kvalitetnejši projekt, ki omogoča hitrejši potek gradnje in ne povzroča dodatnih stroškov investitorju zaradi neusklajenosti in neodkritih napak v fazi projektiranja oz. je takšnih napak precej manj kot pri klasičnem 2D projektiranju.


NOTRANJA OPREMA

Levo: vizualizacija v fazi projektiranja notranje opreme / Desno: izvedeno stanje

S stranko smo se po uspešni realizaciji objekta dogovorili za izdelavo projekta notranje opreme. Dobro pripravljen model hiše s točnimi dimenzijami nam je omogočil, da smo projekt opreme modelirali v obstoječ BIM model. Z izdelavo hitrih vizualizacij, 3D pogledov in 3D prerezov iz BIM modela, smo lahko naše ideje jasno predstavili. Stranka na tak način dobi jasno predstavo o predvidenih rešitvah in predlogih ter možnost, da skupaj optimiziramo ali prilagodimo določene detajle. Pripravili smo natančne delavniške risbe, jih uskladili z izvajalci ter izbrali, zmodelirali in v model vnesli tudi ostale kose opreme. Končni rezultat, ob kvalitetni izvedbi, stranke ni razočaral, saj natančno ustreza projektu opreme.


NADSTREŠEK ZA DVA AVTOMOBILA

Neugodna pozicija dovozne ceste, ki se nahaja na južni strani parcele je zahtevala poglobljen razmislek glede glavnega dostopa do objekta, ureditvijo parkiranja za štiri avtomobile na parceli (2+2 pod nadstreškom) ter zasnovo bivalnega dela vrta tako, da parkiranje ne bo moteč faktor. Predlagana in izvedena rešitev uspešno reši vse naštete probleme. Nadstrešek, ločen od glavnega objekta, postane sestavni del zunanje ureditve, vrta, oblikovno pa se navezuje na glavni objekt. Prostor, ki ga nadstrešek zaseda na parceli se nadomesti z zelenico na strehi nadstreška. Nadstrešek je delno vkopan, kar ga dela nižjega in omogoča navezavo strehe nadstreška na zelenico. Zelena streha nadstreška omejuje poglede iz ulice proti hiši, hkrati pa ponuja lep pogled iz bivalnih prostorov hiše na ozelenjeno pobočje nadstreška. Zasaditev ob poti proti glavnemu vhodu v hišo bo v prihodnjih letih obrasla tudi vzhodno stran nadstreška.

Nadstrešek za avtomobile enodružinske hiše Jarše - pogled iz različnih smeri

Zelena streha nadstreška omejuje poglede iz ulice proti hiši, hkrati pa ponuja lep pogled iz bivalnih prostorov hiše na ozelenjeno pobočje nadstreška.

•••