STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

KGA_HisaMateja_NASLOVNA_03.jpg

Hiša Koseze

Rušitev obstoječega objekta in novogradnja enodružinske atrijske hiše v Ljubljani
••• hiša je v fazi izvedbe •••

Ob strogih urbanističnih merilih in izredno majhni gradbeni parceli nam je uspelo zasnovati sodobno, prostorno atrijsko hišo, ki kljub svoji razgibanosti meji na pasivni energetski razred.

Parcela se nahaja v Ljubljani, v neposredni bližini Koseškega bajerja, znotraj urejenega naselja atrijskih hiš iz 70' let. Celotna soseska je odmaknjena od glavnih prometnic, ima veliko zelenja v bližini pa se nahaja obilica možnosti za sprostitev in rekreacijo (PST, Rožnik). Na lokaciji predvideni za gradnjo je že stala atrijska hiša, ki je bila po gabaritih in obliki, skladna s preostalimi hišami v nizu. Ker hiša ni imela posebnih prostorskih kvalitet in je bila že precej dotrajana, se je investitor odločil za rušitev in novogradnjo.

Kako na mestu obstoječe atrijske hiše iz 70' let, zasnovati povsem novo, sodobno atrijsko hišo za štiričlansko družino, ki zaradi strogih urbanističnih določil, ne sme bistveno odstopati od gabaritov obstoječega objekta? Dodatna omejitev je bila velikost gradbene parcele, ki meri zgolj 347m2.


UMESTITEV V PROSTOR

Zelo majhna parcela omogoča, da zunanje zidove objekta na dveh stranicah postavimo neposredno na parcelno mejo, preostale dele parcele pa smo izkoristili za ustvarjanje zunanjih ambientov, atrijev, ki zagotavljajo nadstandardno osvetljenost notranjih prostorov. Objekt obsega pritličje in nadstropje. V pritličju objekt definirajo obsežne okenske odprtine, ki se odpirajo v oba atrija. Zunanji atriji postanejo del notranjih prostorov in obratno. V nadstropju je iz delovne sobe mogoč izhod na leseno teraso, ki se nahaja nad garažo v pritličju.  


NAČIN GRADNJE

Zaradi velikih razponov in izrecne želje investitorja je objekt zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija, obdana s slojem toplotne izolacije in finalno leseno fasado. BIM model nam je omogočil natančno kontrolo detajlov posameznih slojev konstrukcije, kontrolo trkov z inštalacijami ter kontrolo nad izvedljivostjo. 


SOLARNE ANALIZE

Solarne analize na podlagi BIM modela hiše nam omogočajo optimizacijo naravne osvetlitve notranjih prostorov hiše, dimenzioniranje steklenih površin, ter zunanjih senčil in previsov konstrukcije v višjih nadstropjih. Upoštevane so tudi vse okoliške stavbe, ki vplivajo na osvetlitev stanovanjske hiše. V bivalni del hiše svetloba prodira iz treh strani. Zjutraj in dopoldne sonce skozi atrij na vzhodni strani hiše osvetljuje celoten bivalni prostor, spalnico, delovno sobo in hodnik v nadstropju, popoldne pa iz vrtne strani posveti v kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v pritličju ter v sobi v nadstropju.

Ozke in dolge strešne svetlobne line dodatno osvetljujejo prostore v nadstropju, sobam pa dajejo posebno kvaliteto. Vse steklene površine so senčene z zunanjimi senčili, ki se razlikujejo glede na lokacijo, funkcijo (npr. nadstrešek pred drsnimi vrati) in željene svetlobne učinke. Uporabili smo screen senčila, krajše nadstreške iz vidnega betona ter razredčeno fiksno leseno oblogo.

Pogled vzdolž hodnika v nadstropju hiše.

Solarna analiza enodružinske hiše na dan pomladanskega enakonočja (20.3.2015) od sončnega vzhoda (07:06) do sončnega zahoda (19:11) na točno določeni lokaciji v Ljubljani - NOTRANJI PROSTORI.

Solarna analiza enodružinske hiše na dan pomladanskega enakonočja (20.3.2015) od sončnega vzhoda (07:06) do sončnega zahoda (19:11) na točno določeni lokaciji v Ljubljani - ZUNANJOST


PROGRAMSKA ZASNOVA

Glavni vhod v objekt definira dolg pokrit dostop, ki se zaključi v steklenem vetrolovu. Nasproti vetrolova se nahaja garaža, ki skupaj s preostalim delom objekta tvori nerazdružljivo celoto. V pritličju se nahajajo bivalni prostori, ki s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo tvorijo enovit bivalni prostor.

Glavni poudarek v notranjosti je stena iz vidnega betona, ob kateri so pozicionirane enoramne konzolne stopnice, ki vodijo v nadstropje, kjer se nahajajo spalni prostori in delovna soba. Iz vseh prostorov se odpirajo pogledi v notranja atrija. 

Prerez BIM modela čez pritličje in nadstropje


ENERGETSKA UČINOKVITOST in inštalacije

Po izračunih PHPP - 16,7 kWh/(m2a), se objekt uvršča med zelo dobre nizkoenergijske objekte in skoraj dosega pasivni razred. Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode je vgrajena toplotna črpalka tipa voda-voda. V objektu je vgrajen centralni sistem prezračevanja z rekuperacijo, ki zagotavlja stalen dotok svežega zraka ob minimalnih toplotnih izgubah.


BIM MODEL

Inštalacije so izdelane v BIM in so sestavni del 3D BIM modela hiše. Tako pripravljen BIM model nam omogoča, da predvidimo in uskladimo vsa križanja inštalacij, preboje skozi konstrukcijo in že v fazi projektiranja ugotovimo morebitne probleme oz. trke med inštalacijami in konstrukcijo. Problemi se tako pri BIM projektu rešujejo med projektiranjem in ne v fazi gradnje, ko nam reševanje problemov in sanacija vzame veliko več časa, predstavlja dodatni strošek za investitorja, rešitve pa niso več optimalne.

BIM model nam pri projektiranju omogoča, da hišo obravnavamo po slojih, ki so med seboj povezani. Tako lahko natančno kontroliramo vse stike in detajle posameznih slojev, morebitne napake pa so takoj opazne.

Izsek iz BIM modela s prikazom inštalacij, arhitekture in notranje opreme. Video v visoki ločljivosti si lahko ogledate na naši YouTube strani.

Nosilna konstrukcija hiše je iz armiranega betona in jekla zaradi velikih prostih razponov na vzhodni in zahodni strani objekta. Pri izvedbi so zelo pomembni natančno predvideni preboji skozi betonsko konstrukcijo, saj naknadna izvedba prebojev predstavlja velik dodaten strošek za investitorja. 

3D model strojnih inštalacij nam v BIM modelu jasno definira vse trke med betonsko konstrukcijo in inštalacijami in omogoči natančno modeliranje prebojev v betonski konstrukciji in izdelavo 2D kotiranih načrtov prebojev posameznih sten.


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PREDNOSTI ZA INVESTITORJA

BIM model vsebuje natančno usklajen model inštalacij, statike, arhitekture in notranje opreme, elementi modela pa vsebujejo veliko uporabnih informacij, ki jih lahko izkoristimo za pripravo točnih shem stavbnega pohištva in druge opreme, izdelavo popisov količin uporabljenih materialov, ki služijo popisovalcu za natančnejšo izvedbo popisa gradbeno obrtniških del in s tem točnejšo oceno stroškov gradnje hiše.

Projektna dokumentacija, generirana iz BIM modela, je natančna in usklajena, ter ustreza LOD 400 specifikacijam. Izvajalcu omogoča natančno izvedbo, investitorju pa garantira tekoč projekt brez večjih zapletov in stresov tekom gradnje zaradi pomanjkljivih načrtov. Glavna prednost BIM modela za investitorja je kvalitetnejši projekt, ki omogoča hitrejši potek gradnje in ne povzroča dodatnih stroškov investitorju zaradi neusklajenosti in neodkritih napak v fazi projektiranja.

BIM-popisi-in-kolicine

•••