STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

KGA_HisaMenges_NASLOVNA_01.jpg

Hiša Mengeš

novogradnja nizkoenergijske enodružinske hiše
••• hiša je v fazi izvedbe •••

Hiša v Mengšu predstavlja realizacijo enostavne enodružinske hiše, kjer smo s preprostimi rešitvami uspeli zagotoviti funkcionalnost, energetsko učinkovitost in nenazadnje tudi izrazno prepoznavnost objekta.
Postavitev v prostor

Postavitev v prostor

UMESTITEV V PROSTOR

Hiša je zasnovana za mlad par, ki si je želel postaviti preprosto, lično, funkcionalno hišo za štiričlansko družino.

Gradbena parcela, predvidena za gradnjo, se nahaja znotraj komunalno urejenega naselja, kjer je trenutno že zgrajenih cca. 50% hiš. Parcela je ravna, na njej so že bili izvedeni vsi komunalni in energetski priključki. Na dveh sosednjih parcelah hiši že stojita, medtem ko so bile parcele na južni strani, v času gradnje, še nepozidane. Za celotno območje je bil izdelan občinski lokacijski načrt, ki zelo natančno definira vse odmike od sosednjih parcel kakor tudi druge lastnosti objektov.

Na podlagi skrbne analize smo se odločili za tlorisno zasnovo objekta v obliki črke L. Objekt tako z dvema stranicama jasno definira zunanji bivalni del parcele, hkrati pa je bilo le tako možno v pritličje umestiti predviden program. Znotraj objekta je umeščena tudi širša garaža za en osebni avtomobil in manjšo mizarsko delavnico.


NAČIN GRADNJE

Hiša je grajena »klasično« v opeki in armiranem betonu. Finalni sloj predstavlja kontaktna fasada bele barve. Manjši deli fasade v pritličju prekrivajo lesene letve. Nad glavnim delom objekta je izvedena dvokapnica, medtem ko ima del objekta nad pritličjem ravno streho.

Posebnost dvokapnice so veliki, 2-metrski napušči. Na vhodni strani je tako ustvarjen pokrit dostop do objekta, na vrtni strani pa napušč ustvarja pokrito bivalno teraso. Na ta način smo se izognili izvedbi dodatnih nadstreškov nad glavnim vhodom in teraso.

BIM model - konstrukcija od temeljne plošče do strešne konstrukcije z inštalacijami


Velikosti napuščev ter pozicije in velikosti steklenih površin so bile dimenzionirane z uporabo solarnih analiz na podlagi BIM modela hiše.

SOLARNA ŠTUDIJA

Solarne analize na podlagi BIM modela hiše nam omogočajo optimizacijo steklenih površin, dimenzioniranje zunanjih senčil in previsov konstrukcije v višjih nadstropjih. V bivalni del hiše svetloba prodira iz treh strani. Zjutraj sonce skozi večje okno na vzhodni strani hiše prodre v jedilnico, dopoldne posveti v kuhinjo, kjer ostane večji del dneva, popoldne pa je lepo osvetljena tudi dnevna soba. Daljši napušč pred kuhinjo, kjer je največ steklenih površin, omogoča, da svetloba v poletnih dneh ne doseže in ne pregreva notranjosti hiše, v jesenskih, zimskih in pomladnih mesecih pa hišo dodatno ogreva in razsvetljuje.


PROGRAMSKA ZASNOVA

V pritličju se, poleg garaže, nahajajo vsi bivalni prostori, ki so razporejeni v obliki črke L. Zunanjo teraso tako oklepata kuhinja in dnevna soba z jedilnico, ki se preko večjih steklenih površin odpirata proti zunanjemu prostoru. Za kuhinjo se nahaja tehnični prostor in manjša kopalnica, na severni strani pa je umeščena še dodatna delovna soba. Ob jedilnici s pogledom na dnevno sobo, je kot srce hiše predvidena postavitev velikega kamina na drva. Preko enoramnega stopnišča je omogočen dostop v mansardo, kjer se nahajajo spalni prostori in kopalnica. 

Posebnost prostorov v mansardi je, da nimajo spuščenega stropa, ampak so vse sobe odprte do slemena. V otroških sobah smo na ta način lahko izvedli dve manjši galeriji, ki ju otroci lahko uporabljajo za spanje ali kot igralni kotiček, hkrati pa se iz tega dela preko sosednjih hiš odpirajo čudoviti pogledi na okoliške hribe in Kamniško-Savinjske Alpe. V mansardi je zaradi večjega bivalnega ugodja nameščenih več strešnih oken. Zaradi zagotavljanja energetske učinkovitosti imajo poleg preostalih, tudi vsa strešna okna vgrajeno troslojno zasteklitev.


ENERGETSKA ZASNOVA IN INŠTALACIJE

Objekt se s cca. 20 kWh/(m2a) potrebne energije za ogrevanje, uvršča med dobre nizkoenergijske objekte. Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode je nameščena toplotna črpalka tipa zrak-voda. Na celotnem objektu je nameščen sistem talnega gretja. Za zagotavljanje stalnega dotoka svežega zraka, je na objektu izveden centralni sistem prezračevanja z rekuperacijo.

 

 

Stojnica in 3D razvod inštalacij v hiši Mengeš


BIM MODEL

Inštalacije so izdelane v BIM in so sestavni del 3D BIM modela hiše. Tako pripravljen BIM model nam omogoča, da predvidimo in uskladimo vsa križanja inštalacij, preboje skozi konstrukcijo in že v fazi projektiranja ugotovimo morebitne probleme oz. trke med inštalacijami in konstrukcijo. Problemi se tako pri BIM projektu rešujejo med projektiranjem in ne v fazi gradnje, ko nam reševanje problemov in sanacija vzame veliko več časa, predstavlja dodatni strošek za investitorja, rešitve pa niso več optimalne.

Glavna prednost BIM modela za investitorja je kvalitetnejši projekt, ki omogoča hitrejši potek gradnje in ne povzroča dodatnih stroškov investitorju zaradi neusklajenosti in neodkritih napak v fazi projektiranja.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA in PREDNOSTI ZA INVESTITORJA

BIM model vsebuje natančno usklajen model inštalacij, statike, arhitekture in notranje opreme, elementi modela pa vsebujejo veliko uporabnih informacij, ki jih lahko izkoristimo za pripravo točnih shem stavbnega pohištva in druge opreme, izdelavo popisov količin uporabljenih materialov, ki služijo popisovalcu za natančnejšo izvedbo popisa gradbeno obrtniških del in s tem točnejšo oceno stroškov gradnje hiše. V fazi gradnje je bil investitorju BIM model po dogovoru tudi predan in dobro služi za pregledovanje modela in kontrolo nad izvedbo.

Projektna dokumentacija, generirana iz BIM modela, je natančna in usklajena, ter ustreza LOD 400 specifikacijam. Izvajalcu omogoča natančno izvedbo, investitorju pa garantira tekoč projekt brez večjih zapletov in stresov tekom gradnje zaradi pomanjkljivih načrtov. Glavna prednost BIM modela za investitorja je kvalitetnejši projekt, ki omogoča hitrejši potek gradnje in ne povzroča dodatnih stroškov investitorju zaradi neusklajenosti in neodkritih napak v fazi projektiranja.

•••