STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

KGA_VrtecN_NASLOVNA_01.jpg

Vrtec Najdihojca

Škofja Loka

Arhitekturna zasnova vrtca predvideva izvedbo pritličnega objekta, sestavljenega iz dveh lamel. Servisna lamela na severni strani objekta predstavlja upravno-gospodarski del, ki združuje vse funkcije, potrebne za upravno, administrativno in tehnično delovanje vrtca. Zaradi svoje dolžine je členjena na štiri logične sklope, ki jih delijo trije poudarjeni glavni vhodi. Streha tega dela je ravna, v vzdolžni smeri pa so nameščeni fotovoltaični paneli, ki pokrivajo potrebe celotnega vrtca in tako izboljšujejo energetsko učinkovitost objekta.

V drugi lameli, ki je orientirana proti jugovzhodu, so umeščene igralnice in pripadajoči servisni prostori (garderobe/sanitarije). Na jugovzhodnem delu vrtca se nahaja dvoetažna večnamenska dvorana in telovadnica, poleg katere se v spodnjem nivoju nahaja še dodatnih šest oddelkov z neposrednim izhodom na igrišče. Zelena streha se poveže s terenom v območju dvovišinskega prostora telovadnice. Poleg dobre toplotne izolacije objekta, nudi otrokom dodatno zeleno površino, odpira poglede, objekt pa je vizualno še bolj vpet v naravno okolico.


Ključni del projekta je čim bolj subtilna umestitev novega objekta v prostor tako, da se ohranijo in nadgradijo vse prednosti že obstoječega, manjšega, vrtca.

Predvidena je uporaba naravnih konstrukcijskih in izolativnih materialov kot npr.: les, lesna vlakna, celulozni kosmiči, ilovnati ometi.

Vrtec je objekt v javni rabi, zato je pri načrtovanju potrebno predvideti čim daljšo življenjsko dobo ob minimalnih tekočih in vzdrževalnih stroških. Glede na prenovljeno direktivo EPBD, ki predvideva, da morajo biti do leta 2018 vse nove javne stavbe skoraj nič energijske, to pomeni, da predvidena življenjska doba vrtca, daleč presega predpisane časovne okvire EU.

Cilj energetske zasnove predvidenega objekta je maksimalen prihranek energije ter posledično zmanjševanje obratovalnih stroškov tako za ogrevanje objekta, kot tudi za pripravo tople sanitarne vode in razsvetljavo.

KGA_VrtecN_Skica_03.jpg

•••