STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

GA_VOE_NASLOVNA.jpg

Večstanovanjski objekt Erjavčeva

Idejna zasnova večstanovanjskega objekta v centru Ljubljane

Večstanovanjski objekt Erjavčeva je lociran v samo središče Ljubljane, za Cankarjevim domom poleg več državno institucionalnih stavb. Pomembnejšo veduto v prostoru predstavlja Trg republike, ki je bil tudi glavno vodilo pri zasnovi koncepta.

Zasnova predvideva zapiranje pogledov proti osnovni šoli ter Trgu republike, zato so stanovanja odpirajo proti zahodu in vzhodu, kjer se pogled za trenutek ustavi na parku, ki ustvarja zeleni parter novega objekta nato pa pogled usmerja vse do grajskega griča.

Shematski prikaz poti in stika s sosednjimi zemljišči

Shematski prikaz poti in stika s sosednjimi zemljišči

Osnovni koncept krajinske ureditve parka pred objektom, se navezuje na Trg republike ter upošteva razmerja zlatega reza. Tlakovani del parkovne ureditve sestoji iz kompozicije kamnitih plošč ter vmesnih kamnitih klopi, ki se zaključi z vodnim elementov. Dimenzije in razporeditev elementov upoštevajo pozicije obstoječih dreves in razmerja zlatega reza. Z ohranitvijo obstoječih dreves se ohrani intimnost parka.

Odvzem volumna na SV vogalu pritličja poudarja glavni vhod, medtem ko se na jugu volumen pritličja umika območju nedovoljenega posega. Monotonost velikih površin fasade razbija kombinacija delitev na tanke horizontalne pasove belega marmorja na stikih nadstropij ter robnih vertikalah, brisolejih in poševnih terasnih poglobitvah volumna ter vertikalne plošče temnejših odtenkov členjene po pravilih zlatega reza, ki so umeščene med nastalo mrežo svetlega marmorja.

Kombinacija vseh elementov na fasadi ustvarja »urbani tepih«, ki materialno, vizualno ter konceptualno zaobjame Cankarjev dom, območje Trga republike ter nov stanovanjski objekt.

Vertikalne plošče se po pravilih zlatega reza členijo na tri osnovne module, ki so naključno nanizani vzdolž stavbe. »urbani tepih«, ki materialno, vizualno ter konceptualno zaobjame Cankarjev dom, območje Trga republike ter nov stanovanjski objekt.


Tloris kleti in tipične etaže

TLORISNA ZASNOVA

 Objekt je programsko deljen na poljavno pritličje ter štiri etaže namenjene 11 stanovanjem. Shrambni, tehnični in parkirni prostori so locirani v podkletenem delu objekta.

Tloris pritličja in terasne etaže

S kamnom obloženo dvigalo predstavlja osrednji element vhodne avle, okoli katerega so razporejeni glavno stopnišče in stranska vhoda, kar omogoča zasnovo širokega, čistega in svetlega prostora, ki lahko služi tudi kot prostor srečevanja.

 Zasnova stanovanj je fleksibilna in omogoča združevanje v večje enote okoli komunikacijsko-inštalacijskih jeder.

V prvi, drugi in tretji etaži se nahajajo po tri stanovanja z lastno pokrito teraso.  V četrti, terasni, etaži sta zasnovani dve stanovanji z večjimi površinami z intenzivno ozelenitvijo. Posebnost terasnih stanovanj je polna kamnita ograja, ki omogoča dodatno zasebnost in oblikovno izpopolnjuje podobo objekta.

Južna in vzhodna fasada
Severna in zahodna fasada

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Vzdolžni in prečni prerez

 Glavni konstrukcijski material je armiran beton, ki po sistemu masivnih sten tvori komunikacijsko jedro, na katerega je sidrana obodna skeletna konstrukcija. Objekt iz konstrukcijskega vidika na jugu karakterizira močan AB steber iz katerega na vse strani izhajajo konzolni nosilci v obliki vute, ki predstavljajo glavno podporo za konstrukcijo nadzemnih etaž.

Poljavni program ter kolesarnica na južnem delu objekta, kjer ni dovoljeno posegati izven območja nekdanje vile Bahovec, se zasnuje kot obešena jeklena konstrukcija, ki visi na AB konstrukciji predvidene betonske vute.