STOPITE V KONTAKT Z NAMi!

Uporabite lahko obrazec na desni, pišete nam lahko na info@gartner-a.com ali pa nas pokličite na eno izmed telefonskih številk:

Jernej Gartner / 041 834 696
Brigita Gartner / 041 283 453

Najlepša hvala!
 

Parmova 51b
info@gartner-a.com
Slovenia

00386 41 834 696

BIM Projektiranje stanovanjskih hiš, večjih in manjših, javnih in privatnih objektov, notranje opreme stanovanj in poslovnih prostorov. Svetujemo in izdelamo projekte energetskih sanacij in prenov manjših in večjih objektov.

Blog

Gartner arhitekti blog

BIM v biroju Gartner arhitekti

Jernej Gartner

V biroju od leta 2009 dalje za projektiranje uporabljamo Autodesk Revit na vseh projektih in v vseh fazah projektiranja.

Delamo na področju arhitekture, energetskih sanacijah, prenovah kulturne dediščine, izdelujemo projekte notranje opreme, ponudbo pa širimo tudi na druga področja BIM-a: implementacija, standardizacija, BIM management, izdelava 3D BIM elementov (Revit Družin), naprednih rešitev za Revit z uporabo Dynama in več.

Za popolno implementacijo BIM-a smo v našem biroju potrebovali cca. 1 leto, to je od nakupa Revita, do izdelave prvega projekta od začetka do konca brez uporabe AutoCada. V tem času smo poleg tekočih projektov v Autocadu, pripravljali vse potrebno za prehod na nov način projektiranja. Vzpostavili smo birojske BIM standarde, izdelali birojski template in birojsko knjižnico BIM elementov.

PRVI BIM PROJEKT

Naš prvi projekt, narejen v BIM-u, je bila Pasivna športna dvorana v Mengšu leta 2010.

Prvi BIM model

Iz modela smo lahko črpali podatke o površinah, volumnih in izdelali popis vseh glavnih gradnikov, ki so popisovalcu olajšali delo in omogočili točnejši popis. Natančen model, pripeljan do stopnje LOD 400 nam je v fazi PZI omogočil hitro in natančno usklajevanje s statikom, strojnikom in projektantom elektro inštalacij. Tako usklajen model bistveno zmanjša možnosti za napake in probleme v fazi gradnje in lahko prihrani precej nepotrebnih stroškov.

BIM model - prerez

LOD = LoD + LOI

Pri uporabi BIMa se pogosto srečujemo z izrazom LOD (Level Of Developement oz stopnja obdelave). Gre za specifikacijo oz. referenco, ki omogoča projektantom, da jasno navajajo vsebino in zanesljivost BIM modela.

Stopnja Obdelave BIM modela predstavlja kombinacijo natančnosti obdelave BIM modela in količino informacij, ki jih BIM model vsebuje.

LOD-e ne moremo direktno povezovati s posameznimi fazami projektiranja. Npr. idejna zasnova lahko vsebuje elemente iz LOD 100, LOD 200 ali celo LOD 300, PGD nekako ustreza specifikacijam LOD 300, PZI ustreza LOD 350-400, PID pa LOD 500. Gre zgolj za specifikacije, zato je, v izogib različnim interpretacijam, z investitorjem potrebno dogovoriti točne zahteve, stopnjo detajliranja in vsebino ter količino vnešenih informacij BIM modela.

Podrobno LOD (100,200,300,350,400) specifikacijo z vizualno predstavitvijo za lažje razumevanje navaja BimForum.org.

Direktna povezava do 2015 LOD Specifikacij (ZIP datoteka)

BIM PROJEKTIRANJE

IDEJNA ZASNOVA (IDZ)

Idejna zasnova še vedno temelji na ročnih skicah in hitrih maketah. Ko dobimo občutek, da gre projekt v pravo smer, pripravimo 3D model z uporabo generičnih elementov, kjer preverjamo dimenzije, površine in ko vse ustreza, zasnovo dokončamo po specifikacijah za LOD 200.

Po naših izkušnjah je zelo pomembno, da se že v štartu začne projektirati na dobro pripravljen birojski template s podrobno definiranimi birojskimi standardi. BIM model se med delom namreč nadgrajuje in brez ali s slabo pripravljeno osnovo prej ali slej postane prava nočna mora. BIM modeliranje je bolj kompleksno kot risanje v 2D CADu, zato je dobra organizacija zelo pomembna za hitro in učinkovito delo.

Od kar projektiramo v BIM-u, si praktično ne predstavljamo več dela brez uporabe worksharing-a. Vsi projektanti delamo na istem modelu istočasno iz katerekoli lokacije z internetno povezavo.

VIZUALIZACIJE

Zadnja faza idejne zasnove je običajno vizualizacija in predstavitev projekta. Pravilno pripravljen model ob uporabi prednastavljenih materialov iz birojske knjižnice omogoča hitro in kakovostno vizualizacijo na računalniku ali v oblaku. 

IDZ - Vizualizacija variantnih rešitev fasade stanovanjske hiše

3D BIM model - vizualizacija zunanje ureditve, sončna študija, eksterier in interier

POINT CLOUD v BIM in ENERGETSKE ANALIZE

Model pripeljan do LOD 200 in opremljen z ustrezno količino podatkov se lahko v začetnih fazah uporabi za izdelavo energetskih in svetlobnih analiz ter popisov elementov in materiala.

Na projektu energetske sanacije večjega objekta v Ljubljani smo prvič izdelali BIM model obstoječega stanja na podlagi oblaka točk. Izkazalo se je za zelo uporabno stvar, saj smo relativno hitro lahko izdelali natančen BIM model obstoječega stanja, ki nam je nato omogočil izvedbo energetskih analiz.

iz oblaka točk (Point Cloud) v BIM model obstoječega stanja

Operiramo z natančnimi površinami, toplotnimi karakteristikami materialov, točno lego objekta, točnimi vremenskimi podatki, upošteva se tudi vpliv sosednjih objektov, ki so lahko zmodelirani samo kot masa. Takšne analize nam omogočajo, da se že v štartu pravilno odločimo s primerjamo različnih scenarijev. S pravilnimi odločitvami v zgodnjih fazah projekta energetske sanacije, se lahko prihrani veliko denarja.

PRIMERJAVA: obstoječe stanje - energetska sanacija - nadgradnja energetske sanacije

BIM ELEMENTI (Revit Družine)

Že v idejni zasnovi se srečamo z uporabo BIM elementov opreme, stavbnega pohištva, razsvetljave, tehničnih elementov itd... Element, ki ga potrebujemo, lahko poiščemo na spletu, kjer obstaja že ogromna zbirka brezplačnih in plačljivih elementov, sicer pa veliko proizvajalcev projektantom že ponuja digitalne replike svojih produktov za uporabo v BIM modelih.

Problem velikega dela elementov, pridobljenih iz interneta je, da je praktično vsak narejen po svoje, večina brez upoštevanja splošnih standardov za modeliranje. Vsak tak neustrezno zmodeliran element prinese v BIM model nekaj nereda, ki se počasi a vztrajno kopiči in vodi v vedno večje težave s hitrostjo in obvladovanjem modela.

V našem biroju smo napisali splošne birojske standarde za izdelavo Revit elementov in še podrobneje za vsako kategorijo posebej. Uskladili smo jih z Autodeskovimi standardi za modeliranje družin in si tako uredili čisto birojsko knjižnico.

Takšen pristop zahteva veliko dela in je proces, ki je pri nas trajal skoraj dve leti, vendar je zelo pomemben pri zagotavljanju hitrega in učinkovitega dela v BIM-u.

primeri BIM elementov iz birojske knjižnice. Izdelano v biroju KošorokGartner

primeri BIM elementov iz birojske knjižnice. Izdelano v biroju KošorokGartner

 

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

BIM model iz idejne zasnove, narejen po LOD 200 specifikacijah je v tej fazi potrebno nadgraditi do LOD 300 – npr. ostrešje, temelji, stene,... Generične stene, brez sestav, se v tej fazi nadomesti s stenami, ki jih že sestavljajo različni sloji. Enako velja za stropove, strehe in tlake.

PGD BIM model, LOD 300

Pri modeliranju v Revitu, je v tej fazi pomembno tudi to, da model ohranjamo povezan. Torej da so stene, strehe, tlakisestavljeni iz osnovnih slojev, vse se drži skupaj in je povezano. Ko pride (in običajno pride) do manjših ali večjih sprememb, tak povezan model omogoča hitro prilagoditev.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

V fazi PZI pripravimo podroben BIM model, ki ustreza LOD 350-400 specifikacijam. To pomeni, da so vsi glavni elementi objekta natančno prezentirani in omogočajo izris detajlov.

PZI BIM model, LOD 350-400

V biroju Gartner arhitekti smo veliko eksperimentirali in se na koncu odločili za postopek, ki zahteva nekaj več dela, vendar omogoča popolno kontrolo nad detajli. Elemente, to so streha, stene, tlaki, razgradimo do stopnje, ko jih lahko natančno kontroliramo. Elemente stavbnega pohištva v tej fazi že zmodeliramo na podlagi izbranega ponudnika in so točnih dimenzij in oblik. Veliko proizvajalcev že ponuja BIM modele svojih elementov na internetu, zato je pred modeliranjem smiselno preveriti, če željen element že obstaja.

Sheme oblog iz PZI BIM modela

Natančen model poleg dobre kontrole nad detajli omogoča na primer točen popis posameznih elementov, izdelavo shem prebojev, fasadnih elementov, opažnih načrtov, delavniških načrtov, vsak element lahko vežemo na določen čas v terminskem planu itd.

BIM po PZI

Kaj se zgodi z modelom po oddaji PZI projekta in kakšne možnosti ima investitor? V tujini se kot eden glavnih razlogov za izvedbo projekta v BIM-u navaja Facility Management (FM) ali po naše upravljanje z objektom. BIM model tako ostaja uporaben skozi celoten življenjski cikel objekta in ravno v tem delu, se z izkoriščanjem BIM modela lahko največ prihrani!

UPRAVLJANJE Z OBJEKTOM - FACILITY MANAGEMENT

upravljanje z objektom

Osnova za pripravo FM BIM modela je lahko natančen posnetek obstoječega stanja ali pa nadgradnja PZI modela v projekt izvedenih del - PID (BIM LOD 500). Takšna osnova se dodatno nadgradi z informacijami, ki jih potrebuje upravljavec npr.: proizvajalec in model elementa, garancijski roki elementov, planirani servisi, tehnični podatki, podatki za montažo, kontakti, itd..

S tako pripravljenim BIM modelom vzpostavimo dvosmerno povezavo med modelom in podatkovno zbirko upravljavca.

Upravljavec s pomočjo BIM modela upravlja objekt, investitor pa razpolaga z natančnim posnetkom obstoječega stanja, ki se lahko kadarkoli uporabi za razno razne analize, preureditve notranjosti, sheme prostorov, pregleduje in analizira se lahko tehnično in drugo vgrajeno opremo in je kadarkoli na razpolago kot osnova pri morebitnih spremembah ali širitvah objekta... ter najbolj pomembno pri vsem skupaj... V teoriji in realnih primerih iz tujine velja, da lastnik in upravljalec z izkoriščanjem BIM modela skozi življenjski cikel objekta lahko prihranita veliko denarja.